Cazania lui varlaam online dating dating one on one

Prima lucrare pe care vrednicul mitropolit a tipărit‑o în tiparnița vasiliană, refăcută acum, a fost Dumnezeiasca Liturghie (1679), în românește, căci Psaltirea în versuri, din 1673, fusese nevoit s‑o tipărească la Uniev, în Polonia.Se vede însă că n‑a fost mulțumit de tiparnița de aici, așa încât a rugat pe Patriarhul Ioachim al Moscovei să‑i trimită o tiparniță nouă, pe care a instalat‑o la „Sfântul Nicolae“-Domnesc, în Iași.tipografia) a avut o însemnătate deosebită în această istorie a tiparului românesc. Se poate ca Varlaam să fi luat în seamă şi ediţiile moscovite ale , apărută în 1629 şi apoi în 1633.La 1708, odată cu numirea sa ca mitropolit, a mutat tipografia de la Râmnic la Târgoviște, unde activitatea tipografică se întrerupsese pentru cam jumătate de secol.Tipografia de la Râmnic și‑a reluat activitatea datorită unui ucenic al lui Antim, anume Damaschin, ajuns el însuși episcop acolo, între 1708 şi 1725.

Tiparul a fost continuat și la Râmnic, așa cum am mai văzut, dar și la Buzău (aici încetase la 1704 și a fost reluat de Episcopul Metodie pe la 1743).

Tipografia grecească de la Cetățuia avea menirea de a scoate cărțile necesare credincioșilor ortodocși de limbă greacă din Imperiul Otoman.

Era, de altfel, prima tipografie cu o astfel de misiune în această regiune a Europei și a funcționat în timp ce la Iași exista tipografia mitropolitană.

Cartea de cult românească și‑a găsit împlinirea și desăvârșirea prin apariția, la Râmnic, a celor 12 Mineie ale lui Chesarie și Filaret, între 1776 şi 1780.

Aceasta era forma finală românească a ultimelor cărți de cult ce mai rămăseseră de tipărit, iar Râmnicul (n.r.

Leave a Reply