Procentni racun online dating

Shole je u starom grčkom jeziku značilo - "dokolica", "besposlica", "odmor", "zabava"! Zašto su stari i mudri Grci svoja učilišta smatrali besposlicom, dokolicom i zabavom? U početku, škola u Grčkoj nije bila ono što će kasnije postati - u toj zemlji i drugde po svetu: ustanova za obrazovanje omladine. I upravo po tome što su se đaci u starim grčkim sholama bavili uglavnom gimnastikom, jedna vrste škole, koja i danas postoji, dobila je naziv - gimnazija. Ona to čini tako što koristi izraze na francuskom i nemačkom, ali ne samo da ne zna dobro te jezike nego ni srpski ne govori pravilno. Na linijama upiši odgovore na sledeća pitanja: U jednom romanu iz tvoje lektire prikazana je svađa popadija i tuča popova zbog zeta. Sve je u meni Danas šareno, I u tebi je Možda šareno. Odredi ko je lirski subjekt u stihovima iz pesme Marija Dušana Radovića: Ja sam bila nežni cvetak, kao šeboj il' leander, al' mi dođe crni petak po imenu Aleksander.To je isprva bilo mesto gde su se okupljala dokona deca robovlasnika da zajednički provedu vreme u igri i zabavi. Gimnazija je, dakle, "škola gimnastike", mada se u naše vreme učenici u njoj najmanje bave gimnastikom. Lirski subjekt je: a) Dušan Radović: b) Marija; v) Aleksander; g) nepoznata ličnost. Pročitaj stihove iz pesme Ženidba Milića barjaktara. Zaplaka se đevojačka majka, a kroz suze tužno govorila: "Mio zete, Milić barjaktare, niti sam je od zlata salila, niti sam je od srebra skovala, niti sam je od sunca otela, veće mi je bog od srca dao." Naziv stilske figure je ____________________. Na osnovu broja stihova u strofi, navedi naziv vrste strofe.Ljudi imaju različita mišljenja o tome koliko je važna moda u savremenom životu. Pažljivo pročitaj sledeći tekst i reši zadatak: Muzika Indije u starom veku Muzika stare Indije ima poseban oblik.Rasprava koju ćeš napisati treba da počne navođenjem različitih mišljenja o toj temi, da se nastavi iznošenjem argumenata i završi zaključkom. Indijski napev karakteriše lestvica širokog opsega, kao i slobodniji ritmički i formalni tok.Pročitaj stihove iz pesme Miroslava Antića Plava zvezda. Napiši naziv stilske figure koja je ostvarena pitanjima i odgovorima Oj, punice, đevojačka majko, ili si je od zlata salila? Rumene pruge već šaraju daleki zapad, Klonuo počiva svet.Sa mirnih dalekih polja Umorni ratar s pesmom žurno se noćištu sprema, I samo čas po čas zaječi šarena dolja... Pokašto zaurla samo Susedov stari pas, il' pozno došavši s rada, Ispreže ratar plug i stoku umornu poji, I đeram škripi sve i voda žuboreć' pada. Koja je strofa u ovoj pesmi ostavila najveći utisak na tebe? Prihvatljivi su odgovori u kojima učenik na različite načine obrazlaže svoj utisak, pozivajući se na pesmu.

Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja za srpski jezik koji će biti ispitivani nepoznatim zadacima SJ.2.1.4.Sa željom za državnom samostalnošću i nezavisnošću od Turske, u srpskom narodu javlja se i potreba za sopstvenim novcem.Izdavanjem prvih bakarnih kovanica knez Mihailo Obrenović započeo je ostvarenje ovog sna, a 1876.Živopisne boje i izbor pejzaža podsećaju na slikare.Voleo je da slika pejzaže, stare kuće, manastire, prirodu, cveće i drugo.

Leave a Reply